Table of Contents

Sammandrag: Slutrapport. Tillsynsprojekt över arbetarskyddet inom hälsovården. Summary: Final report of the project on occupational safety and health in the health care sector. Tiivistelmä.