Table of Contents

Sammandrag: Social- och hälsovårdsbranschens utbildning i främjande av hälsa. Summary: Health promotion training in the health and social services education sector. Tiivistelmä.