Table of Contents

Abstract: Health promotion in Health Centers in Finland 2008. Sammanfattning: Hälsofrämjande arbete vid hälsovårdscentralerna 2008. Tiivistelmä.