Table of Contents

Abstract: Natural, healthy food : views on the basic tenets and practices of their diet by advocates of living nutrition. Sammandrag: Hälsosam och naturlig mat : hur personer som äter levande föda ser på grunderna för sin diet och dieten i praktiken.