Terkon tietopalvelu

Terkko-informaatikko yksikkönne palveluksessa!

Terkko’s Information Service

__________________________________________________________________________________________________________

Koulutus

Tervetuloa kirjastoon oppimaan! Tarjoamme oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen tueksi opetusta
- eri vaiheissa opintoja
- eri henkilökuntaryhmille
- kirjastossa, laitoksilla ja verkossa
Vakiokursseista saat tarkempaa tietoa koulutuskalenterista. Toivottavasti löydät itsellesi sopivan kurssin!

Voit myös esittää ehdotuksia kurssien aiheiksi. Järjestämme pyynnöstä räätälöityjä esittely- tai koulutustilaisuuksia klinikoille ja laitoksille (HY/HYKS/HUS).

Lisätietoja yhteyshenkilöltä: Tiina Heino, tiina.m.heino@helsinki.fi, puh. 02941 26660

Tiedonhaku

Onko sinulla tiedonhakuun liittyviä kysymyksiä? Ota yhteyttä: terkko-tietopalvelu@helsinki.fi, 02941 26628. Teemme tiedonhakuja myös toimeksiannosta (ensisijaisesti HY/HYKS/HUS-asiakkaille). Palvelusta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaan. Tiedonhaun voit tilata:

  • sähköpostitse: terkko-tietopalvelu@helsinki.fi
  • soittamalla informaatiopalveluun puh. 02941 26628

Bibliometriikka

Bibliometriikka tarkoittaa lehtien Impact Factoreita, Hirsch-indeksejä, viittausanalyysejä sekä muita tutkimuksen arviointiin käytettäviä julkaisutuotantoon liittyviä mittareita, joita tarvitaan esim. tutkimusrahoitushakemuksissa, dosentuurin tai viran haussa. Neuvomme näihin liittyvissä kysymyksissä.

Tarjoamme myös kahta bibliometriikkaan liittyvää kurssia tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle sekä HYKS:n henkilökunnalle
- Web of Science viittausanalyysin välineenä
- Scopus tiedonhaussa
Ajankohdat kurssikalenterista.

Lisätietoa

Yhteys: metrics-info [at] helsinki.fi

Viitteidenhallinta

Tarjoamme koulutusta ja tukea esimerkiksi RefWorksin käyttöön. RefWorksin avulla voit mm. luoda henkilökohtaisen tai tutkimusryhmän yhteisen viitekirjaston sekä muotoilla julkaisusi lähdeviitteet automaattisesti haluttuun muotoon.

RefWorks-kurssien ajankohdat löytyvät kurssikalenterista.

Uutuusseuranta

Miten saada tehokkaasti tietoa alasi uusista julkaisuista? Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi Terkko Navigatorin feedit, personoitu FeedNavigator-sivu tai sähköpostiin tuleva uutuusseurantahaku valitsemastasi tietokannasta.

Tuhat-tutkimustietojärjestelmä

Terkko tukee lääketieteellisen tiedekunnan Tuhat-julkaisutallennusta seuraamalla ja tallentamalla tiedekunnan julkaisuja Web of Science – ja Medic-tietokannoista. Terkossa myös tarkistetaan yksiköissä tallennettuja julkaisuja.

Lisätietoa

Yhteys: tuhat-info at helsinki.fi.


Open Access: Julkaisujen rinnakkaistallennuspalvelu tutkijoille

__________________________________________________________________________________________________________

Courses

Pursue your learning at the library! We offer courses to support learning, teaching and research:
- for the different stages of studies
- to different personnel groups
- in the library, in the departments or online
Detailed information about the courses is available on the training calendar. We hope you will find just the course you are looking for!

You can also send suggestions for courses. Courses are usually held in Finnish, but they can also be given in English.

Further information from contact person: Tiina Heino: tiina.m.heino@helsinki.fi,02941 26660.

Information Retrieval

Do you have any questions on information retrieval? Please contact terkko-tietopalvelu@helsinki.fi, tel. 02941 26628.

We make information retrievals also on assignment. Service is given mainly to University of Helsinki / Helsinki University Central Hospital Customers. Service charged according to the current prrice list. You can make a request for information retrieval:

  • via email: terkko-tietopalvelu@helsinki.fi
  • by phone: 02941 26628

Bibliometric Services

Bibliometric services include e.g. impact factor values, Hirsch-index, citation analysis and other indicators related to publications. Bibliometric indicators are utilized for example in research evaluation, funding applications and applications for docentship or position. Terkko’s Information Service gives guidance in bibliometric related questions. We also offer following bibliometrics related courses:

  • Web of Science in citation analysis
  • Scopus in information retrieval
  • Course calendar

Contact: metrics-info [at] helsinki.fi

Reference Management

We support and give courses e.g. for using RefWorks. With RefWorks you can gather, manage, store and share references, as well as generate citations and bibliographies.

RefWorks Courses

Keeping up-to-date

How to effectively get information about new publications on your subject field? There are many ways, e.g. feeds in Terkko Navigator, personalized profile on FeedNavigator or search alerts on your favorite database.

Research Database Tuhat

Terkko supports data submission to Tuhat by submitting publications of the medical faculty from Web of Science and Medic databases.

Further Information

Contact: tuhat-info at helsinki.fi.


Open Access: Self-archiving service to the researchers at the UH