Terkko/Viikki ePrints

Ohje: 
  1. Lähetä artikkelin viimeisin korjattu käsikirjoitusversio (tai muu kustantajan sallima versio) sähköpostilla osoitteeseen terkko-tunnus@helsinki.fi
  2. Kerro myös missä lehdessä artikkeli julkaistaan.
  3. Suurien tiedostojen kohdalla käytä mieluiten Funet FileSender -palvelua, käytä yo. sähköpostiosoitetta (FileSender)
Instructions: 
  1. Send the latest updated version of the article manuscript (accepted for publication, allowed by the publisher) by email to address terkko-tunnus@helsinki.fi
  2. In addition, please remember to tell the name of the publishing journal.
  3. Funet FileSender is a secure way to share large files with anyone, use the email address above (FileSender)

Practical information about Open Access:

Open Research Data


Messages
Popular New
Image

Terkko/Viikki ePrints on palvelu johon lähetetään julkaistaviksi hyväksyttyjen artikkelien käsikirjoitukset. Tämä lisää julkaisujen näkyvyyttä. Samalla se täyttää useiden rahoittajien vaatimukset julkaisujen avoimesta näkyvyydestä ja vapaasta saatavuudesta. 

Kun artikkeli on julkaistu ja se saa viitetiedot Web of Science -tietokannassa, Terkko tai Viikin kampuskirjasto tallentaa nämä viitetiedot Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimustietojärjestelmään. Samalla tallennetaan myös Terkko/Viikki ePrints -palvelusta löytyvä käsikirjoituksen kokoteksti, jolloin se siirtyy osaksi Heldaa, Helsingin yliopiston digitaalista arkistoa. Rehtorin päätöksessä vuodelta 2008 todetaan, että kaikkien vertaisarvioitujen artikkelien viimeinen käsikirjoitusversio tulee tallentaa Heldaan. 

Helsingin yliopiston Avoin tiede -sivu.

In Terkko/Viikki ePrints authors can send the latest updated versions of their article manuscripts (accepted for pubclication, allowed by the publisher). Once the article has been published and added to the Web of Science -database, Terkko or Viikki Campus Libary adds the reference information to University of Helsinki's research information database Tuhat. Also the article manuscript from Terkko/Viikki ePrints will be added, and the manuscript will be a part of Helda, University of Helsinki's digital archive. According to rector's decision in 2008 researchers are required to deposit copies of their research articles published in academic journals in Helda,

University of Helsinki's Open Access -page.

SHERPA/RoMEO.  

Creative Commons -käyttölupa
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.