Table of Contents

Tiivistelmä: Temperamentti, sosioekonominen asema ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijät : Lasten ja nuorten sepelvaltimotautiriski -pitkittäistutkimus.