Table of Contents

Johdanto.
Kysymyksenasettelu.
Julkinen ja yksityinen.
Tilallisuus ja käsitteet.
Historiallisen tiedon mittakaava.
Rajaukset ja aiempi kaupunkihistoriallinen tutkimus.
Lähdeaineistot ja niiden tulkinta.
Tuomioistuinten ja lainsäädännön aineistot.
Rakennusten katselmusasiakirjat.
Hallinnon asiakirjat, sanomalehdet, päiväkirjat, muistelmat ja kirjeet.
Nimien kirjoitusasu ja käsitteiden merkitseminen.
Tutkimuseettiset kysymykset.
Tutkimuksen rakenne.
Ruotsin ajan lopun Turku.
Käsitteet, kieli ja tila.
Kuningattaren synnytys.
Publik, privat, allmän, enskild, offentlig, hemlig.
Paikkojen nimeäminen ja kerronta.
Rakennusten kuvaukset.
Huonetilojen nimeäminen ja käyttö.
Kieleen kätketty tilallisuus.
Julkinen kaupunkitila?.
Valaiseva makkarakattila.
Kaupunkitilan valvonta.
Kaupunkitilan keskeisyys.
Kadun tila - yksityinen, yhteinen ja julkinen.
Kaupungin raja ja tuntemattomien kohtaaminen.
Muuttuvat käsitteet, selvärajainen kaupunkitila.
Julkisuuspiiri tilassa.
Epäilyttävä kahvihuone.
Krouvissa vai kotona?.
Kellarit ja ravintolat.
Kahvihuoneet.
Assembléiden, musiikin ja teatterien tilat.
Kauppapuodit.
Tilallistuva julkisuus.
Omassa huoneessa?.
Tuomiorovasti Pryssin ruokakomero.
Silmäys kaupungin asuinrakennuksiin.
Asuinyhteisö tilassa.
Yksinasujien kaupunki?.
Intiimin yksityisyyden tilallisuus.
Suljettujen ovien ja avoimien käsitteiden takana.
Äänimaiseman, pimeyden ja valon julkisuus.
Epäonninen iltasoitto.
Tila, aika ja äänimaisema.
Akustinen toleranssi ja poikkeavat äänet.
Riisuttu näköaisti.
Katuvalaistus ja muuttuvat yölliset käytännöt.
Seremoniallinen valo.
Aistikokemusten kaupunkitila.
Teksteistä rakennettu kaupunki.
Lähteet ja kirjallisuus.
Tiivistelmä.
Abstract.
Henkilöhakemisto. A textually built city : public and private space in linguistic practices and everyday life in Turku, 1740-1810.