Table of Contents

Technological possibilities of preventing injuries among elderly people. Tekniken som hjälp för att förebygga olyckor bland äldre.