Table of Contents

Maatalouden ympäristötukijärjestelmien yleispiirteet ja vesiensuojelutoimenpiteet eräissä EU-maissa / Kati Berninger.
Maatalouden ympäristötuen luonnon monimuotoisuustoimenpiteet eräissä EU-maissa / Kati Berninger.
TEHO-hankkeen kokemukset ympäristötuen erityistuista ja kosteikoista / Eriika Lundström, Kimmo Härjämäki ja Joni Koskinen. Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO) -hankkeen tavoitteena on edistää maatalouden vesiensuojelua. Tähän julkaisuun on koottu tuloksia TEHO-hankkeen kokemuksista ja selvityksistä liittyen nykyisiin ympäristötukiin. Ensimmäinen raportti kuvailee ja vertailee keskenään eri maiden ympäristötukiohjelmia yleensä ja erityisesti niiden vesiensuojelutoimenpiteitä. Toinen osa, joka on JÄRKI - hankkeen (Sensible enhancement of water protection and biodiversity in agriculture) Environmental Expert / MJ-Prosessit Oy:llä teettämä, käsittelee eräiden EU-maiden ympäristötukiohjelmien luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon ja suojeluun liittyviä toimenpiteitä. Julkaisun kolmannessa osassa on kerätty yhteen TEHO-hankkeen aikana saatuja kokemuksia ympäristötuen erityistuista. Kokemuksia on saatu viljelijöiltä sekä tilakäynneillä että erilaisissa tilaisuuksissa.