Table of Contents

Typpilannoituksen tarkentaminen. TEHO:n tilakokeilu v. 2009 / Susanna Kaasinen, Kimmo Rasa ja Janne Heikkinen.
Pientareiden ja suojakaistojen vaikutukset viljelyn taloudelliseen tulokseen ja työmenekkiin / Marko Erland.
Kipsikokeilu TEHO-hankkeessa / Maria Yli-Renko ja Kimmo Rasa.
Valumavesien kemiallinen puhdistus ja suodatus / Susanna Kaasinen.