Table of Contents

Abstract (kuvailulehti): Taxonomy, distribution, biology and conservation status of Finnish Auchenorrhyncha (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha). Sammandrag (kuvailulehti): Stritarnas (Hemiptera: Fulgoromorpha & Cicadomorpha) taxonomi, utbredning, biologi och hotkategori i Finland. Tiivistelmä (kuvailulehti): Suomen kaskaiden (Hemiptera: Fulgoromorpha & Cicadomorpha) taksonomia, levinneisyys, biologia ja uhanalaisuus.