Table of Contents

Sammandrag: Från mål till interaktion : en utvärdering av pedagogiken i den grundläggande utbildningen. Summary: From goals to interaction : evaluation of pedagogy in Finnish basic education.