Table of Contents

1. Paikkakohtaiset ravinnetaseet pellon sisällä.
1.1. Ravinnetaseiden vaihtelu pellon sisällä.
1.2. Syitä ravinnetaseen vaihteluun pellon sisällä.
1.3. Ravinnetaseiden laskenta.
2. Täsmäviljely.
2.1. Yleistä täsmäviljelystä.
2.2. Tilannekartoitus omilla pelloilla.
2.3. Täsmäviljelyn taktinen suunnittelu.
2.4. Työtehtävän suunnittelu.
3. Toteutustekniikka.
3.1. GPS-paikannus.
4. Toteutustekniikka.
4.1. Tiedonkeruu.
4.2. Viljelytoimenpiteet ja työkonetekniikka.
4.3 Tarkat ajolinjat.
5. Tulevaisuuden näkymiä.
5.1. ISOBUS ja automaatio.
5.2. Tiedonhallintaa palveluna.
6. Arviointi.
7. Johtopäätökset.
8. Sanasto.