Table of Contents

Sammandrag: Inga större förändringar : helsingforsbornas belåtenhet med den kommunala servicen 2012 och 2008. Tiivistelmä.