Table of Contents

Sammandrag: Jämställdhet och förändringens gränser : jämställdhet mellan könen som politiskt problem i Frankrikes parité- och Finlands könskvoteringdiskussioner. Summary: Gender equality and the limits of change : gender equality as a political problem in the debates on parity in France and quotas in Finland.