Table of Contents

Abstract: Injury deaths and alcohol in Finland 1987-2006. Sammandrag: Dödsolyckor och alkohol i Finland 1987-2006. Tiivistelmä.
Impinen, Antti;Lounamaa, Anne;Lunetta, Philippe
-
Kansanterveyslaitos, terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö
2008
9789517408264
9789517408257
RefWorks