Table of Contents

Johdanto.
Sähkökirjatutkimuksen teoreettisia näkökulmia.
Tutkimuksen toteutus.
Kirjan sähköistymisen edellytykset.
Suomalainen kehitys asiantuntijain silmin.
Tulokset.
Lopuksi.