Table of Contents

I. Åboländska på 2000-talet.
II. Från di och dem till dåm - variation och förändring i fyra städer i Svenskfinland.
III. Fonetisk kvantitet i finlandssvenska stadsmål.
IV. Ordklasstaggning av finlandssvenskt talspråk.