Table of Contents

Abstract: Profundal macroinvertebrates in the classification of ecological status of lakes. Sammandrag: Djupgravarnas bottendjur i klassificering av sjöarnas ekologiska tillstånd.