Table of Contents

Kuvat.
Syövän synty, kasvu ja leviäminen.
Syövän yleisyys, syyt ja ehkäisy.
Syöpäseulonnat.
Periytyvä syöpäalttius.
Kliininen diagnostiikka ja levinneisyysluokittelu.
Syövän patologia.
Kasvainmerkkiaineet.
Kuvantamismenetelmät.
Syövän hoidon yleiset periaatteet.
Kirurginen hoito.
Sädehoito.
Solunsalpaajahoito ja muut syöpälääkkeet.
Hormonaalinen hoito.
Muita syövänhoitomuotoja.
Hoidon tulosten mittaaminen ja ennusteelliset tekijät.
Syöpäpotilaan kuntoutus ja seuranta.
Keskushermoston kasvaimet.
Silmän ja silmäkuopan syöpä.
Pään ja kaulan syövät.
Keuhkosyöpä.
Välikarsinan kasvaimet.
Mesoteliooma.
Ruokatorven ja mahansuun syöpä.
Mahasyöpä.
Gastrointestinaalinen stroomatuumori eli GIST.
Haimasyöpä.
Maksan ja sappiteiden syöpä.
Suoliston syöpä.
Ruoansulatuskanavan ja haiman neuroendokriiniset kasvaimet.
Virtsaelinten syöpä.
Eturauhassyöpä.
Kivessyöpä.
Rintasyöpä.
Gynekologiset syövät.
Umpirauhasten kasvaimet.
Pehmytkudossarkoomat.
Luusarkooma.
Ihosyöpä.
Non-Hodgkin lymfoomat.
Hodgkinin lymfooma.
Leukemiat, myelodysplastiset oireyhtymät ja myeloproliferatiiviset tilat.
Multippeli myelooma.
Lasten leukemiat ja lymfoomat.
Lasten solidit kasvaimet.
Tuntematon primaarikasvain.
Syöpäpotilaan ravitsemus.
Syöpään liittyvät psykososiaaliset näkökohdat.
Syöpäpotilaan kipu.
Syöpäpotilaan infektiot.
Oireenmukainen hoito syöpätaudeissa.
Onkologiset hätätilanteet.
Syövän hoidon pitkäaikaishaitat.
Paraneoplastiset oireyhtymät.
Syövän uskomushoidot. Tiedot syöpien syistä, kehittymisestä ja hoidosta ovat lisääntyneet viime vuosina nopeasti. Syövän hoitotulokset ovat vähitellen parantuneet, ja nykyisin jo suurin osa syöpään sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua syöpädiagnoosin tekemisestä. Monet syöpähoidot ovat kehittyneet myös aikaisempaa paremmin siedetyiksi, jolloin sairastuneen elämänlaatu pysyy suhteellisen hyvänä syöpähoitojenkin aikana. Syöpätaudit-kirja on suunnattu lääketieteen opiskelijoille ja niille terveydenhuollon ammattilasille, jotka joutuvat työssään tekemisiin syövän diagnostiikan, hoidon tai seurannan kanssa. Kirja sopii käytettäväksi myös hakuteoksena.

Syöpätautien hoitaminen on lääketieteen nopeimmin kehittyviä aloja. Syöpätaudit-kirjan viidennen painoksen sisältö onkin uudistettu kauttaaltaan. Teos on laajin suomenkielinen syöpää ja sen hoitoa käsittelevä kirja.

Syöpätaudit-kirjassa kuvataan syövän syntyä, syitä ja ehkäisyä, syöpäseulontoja, periytymistä sekä syövän diagnostiikkaa, muun muuassa kasvainmerkkiaineita ja kuvantamismenetelmiä.

Syövän hoidon periaatteet kuvataan kattavasti. Syöpäkirurgian, sädehoidon ja solunsalpaajahoidon lisäksi tarkastellaan myös uusia lääkehoitoja sekä syöpäpotilaan kuntoutusta, seurantaa ja hoitoihin liittyviä erityispiirteitä. Eri syöpätyyppejä käsittelevien lukujen sisällössä on painotettu erityisesti käytännön työn kannalta keskeisiä asioita.

Syöpätaudit on laadittu käytännön työn tueksi ja tietolähteeksi kaikille syöpäsairauksien hoidon tai seurannan kanssa työskenteleville sekä perusoppikirjaksi lääketieteen opiskelijoille.