Table of Contents

Språkkontakt och interaktion / Camilla Wide.
Akademisk expertis på två språk - utveckling av språkkunskaper inom tvåspråkig kandidatexamen / Ullamaija Fiilin, Jaana Jokinen & Johanna Vaattovaara.
Svensk etnicitet utan svenskt språk i Gammalsvenskby / Ludvig Forsman.
Motiverade studenter med hjälp av dialogundervisning? : svenskstuderande utvärderar dialogundervisning / Bodil Haagensen.
Metaforiskt om svenskan - universitetsstuderande beskriver svenskan som språk / Anne Huhtala.
Regionala finlandismer i samtida finlandssvenskt tidningsspråk / Charlotta af Hällström-Reijonen.
Tammerfors som en dynamisk svensk språkö - varför väljer familjer Svenska samskolan i Tammerfors till skola för sina barn? / Zea Kingelin-Orrenmaa.
Allmängods och nykomlingar i svenskt ungdomsspråk och svensk slang / Jaana Kolu.
Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? : en studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk / Sarah Kvarnström.