Table of Contents

Resumé: De stora städernas framtid och framtidens stadspolitik : prognostiseringsprojektets slutrapport. Summary: The future of large cities and future urban policy : the final report of the forecast project.