Table of Contents

Sammandrag: Stora lösdriftsfähus - djurens välbefinnande, arbetsåtgång vid mjölkning, förhållanden i arbetet och miljövård.