Table of Contents

Tiivistelmä : Vanhusten kirurgisesti hoidettu lonkkamurtuma, erityisesti kuolleisuuden tarkastelu.