Table of Contents

Lääkehoidolle reagoimattoman ohimolohkoepilepsian kirurginen hoito : leikkausta edeltävät selvittelyt ja hoidon tulokset.