Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa.