Table of Contents

Finland as a growth environment for young people : 25-year follow up of those born in Finland in 1987. Finland som uppväxtmiljö för unga : en uppföljining av 25 levnadsår för personer födda i Finland 1987. Tiivistelmä.