Table of Contents

Johdanto / Esa Ruuskanen, Paula Schönach ja Kari Väyrynen.
I Osa: Jäljet materiaalisessa maailmassa.
Maankuoren muokkaajat ja muuttajat / Matti Salo ja Esa Ruuskanen.
Rajattoman ilmakehän saastumista ja suojelua / Paula Schönach.
Tuhansien vesien maa / Paula Schönach.
Metsien ja soiden rikkaus ja raivaus / Matti Enbuske ja Esa Ruuskanen.
Kaupunkiympäristöjen historiaa / Paula Schönach.
Arktisen ympäristön muutos / Ritva Kylli ja Matti Enbuske.
Tyhjenevä maa - suhde luonnonvaraisiin eläimiin / Tuomas Räsänen.
II Osa: Muutoksen moottorit.
Suomalaisen kulutuksen suuri siirtymä / Esa Ruuskanen ja Jarno Valkonen.
Fossiilisten polttoaineiden aikakauden alku, huippu ja tavoiteltu loppu / Tanja Riekkinen ja Esa Ruuskanen.
Suomalaisen ympäristöajattelun suuntaviivoja valistuksen ajalta 2000-luvulle / Kari Väyrynen.
Ympäristötietoisuuden ja ympäristöpolitiikan institutionalisoituminen / Tuomas Räsänen, Paula Schönach ja Miina Kaarkoski.
Suomi ja ylikansallinen ympäristöyhteistyö / Miina Kaarkoski. "Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan" selvittää ihmisen ja muun luonnon välisiä suhteita ja niiden moninaisia muutoksia. Kirja tarkastelee ihmistä osana luontoa tavalla, joka painottaa kulttuurin, yhteiskunnan, talouden, luonnon ja ilmaston monimutkaisia ja ylirajaisia kytköksiä. Viimeisten kolmen vuosisadan aikana ihmisen toiminnan vaikutukset ovat olleet nopeampia, laaja-alaisempia ja kauaskantoisempia kuin koskaan ennen. 1700-luvulta alkaen ihmisten suhde ympäristöön alkoi rakentua yhä monimutkaisemmalla tavalla. Teollistuminen, maailmankaupan kasvu, kaupungistuminen sekä siirtyminen fossiilisiin energiajärjestelmiin on muovannut niin globaalisti kuin Suomessakin elämää ja ympäristöä. Suomi ei kehittynyt irrallaan muusta maailmasta eikä kulkenut täysin erillistä polkua luonnon hyödyntämisessä, vaikka luontopolitiikka olikin pitkälti kansallisessa päätäntävallassa. Ihmisen tavoittelemat ja aiheuttamat aineelliset muutokset ovat ulottuneet kallioperästä ilmakehään ja vesiympäristöistä elonkirjoon. Oman huomionsa kirjassa saavat lisäksi ihmisten käsissä olevat muutosvoimat - kuluttaminen, energiajärjestelmä, ympäristöajattelu ja -politiikka sekä kansainvälinen ympäristönsuojeluyhteistyö.