Table of Contents

Hotbedömningen av Finlands naturtyper : rödlistning - Del 1: Resultat och hotbedömningens grunder. Assessment of threatened habitat types in Finland : red list of habitats - Part 1: Results and basis for assessment.