[fi] Tietokanta sisältää mm. Suomen Laki -teoksen, verolait, verosopimuksia, hallituksen esityksiä, oikeuskäytäntöä, Finlands Lag –teoksen, Euroopan unionin lainsäädäntöä ja valikoiman e-kirjoja. Tietokanta sisältää ajantasaisina kaikki Suomen voimassa olevat säädökset, mukaan lukien pari tuhatta säädöstä, jotka ovat painetuissa Suomen Laki ja Verolait -teoksissa vain viitteinä. Viittaukset säädöksiin, oikeustapauksiin ja hallituksen esityksiin on linkitetty tietokannan sisällä.