Table of Contents

JOHDANTO.
KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ.
I Kansainvälinen toimivalta.
II Sovellettava laki.
III Ulkomaiset päätökset ja oikeudenkäynnit.
IV Ulkomaisen oikeuden soveltaminen.
SUOMEN KANSAINVÄLINEN PERHE- JA PERINTÖOIKEUS.
V Historiaa.
VI Oikeuslähteet.
VII Eräitä henkilöoikeudellisia kysymyksiä.
VIII Avioliiton solmiminen ja purkaminen.
IX Aviopuolisoiden oikeussuhteet.
X Rekisteröidyt parisuhteet.
XI Avoliitot.
XII Isyys ja äitiys.
XIII Adoptio.
XIV Lapsen huolto ja tapaamisoikeus sekä lastensuojelu.
XV Kansainväliset lapsikaappaukset.
XVI Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus.
XVII Elatus.
XVIII Kansainvälinen perintöoikeus.
Jälkisanat.
Lähdeluettelo.
Latinankielisiä termejä ja sanontoja.
Valtiosopimuksia ja EU:n asetuksia.
Lainkohtahakemisto.
Oikeustapaushakemisto.
Asiahakemisto.