Table of Contents

I. Johdanto.
II. Edunvalvonta-asioiden käsittely maistraatissa.
III. Edunvalvonta-asiat tuomioistuimessa.
IV. Edunvalvonnan vaikutukset ja rekisteröinti.
V. Edunvalvojan toiminta.
VI. Edunvalvojan toiminnan valvonta.
VII. Edunvalvonnan ostopalvelut.