Table of Contents

Johdanto: Suomalaisten omakuva, myytit ja oppikirjasukupolvet.
Kansakunnan rakentaminen myyteille.
Vuoden 1945 oppikirjapuhdistus ja irtiotto kansallismielisyydestä.
Suomalaisuuden myytit oppikirjoissa.
Myytit, historian käyttö ja historianopetuksen politiikka.
Muuttuva maailma ja muuttuva suomalaisuus.
Historiaa ilman kansakunnan kehystä?.