Table of Contents

Abstract: Health behaviour and health among the Finnish adult population, spring 2007. Sammandrag: Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, våren 2007. Tiivistelmä.