Table of Contents

Abstract: Drug-related deaths in Finland in 2007. A multidisciplinary study on forensic causes-of-death data. Sammandrag: Finländsk "drogdöd" 2007. En tvärvetenskaplig granskning av rättsmedicinska dokument om dödsorsak.