Table of Contents

Sammandrag: Könsglasögonen i bruk. En handbok för ministeriernas jämställdhetsarbete. Summary: Gender glasses in use : a handbook in support of the government ministries' gender equality work.