Table of Contents

Abstract: The success story of Suhat project : strategic management and benchmarking development 2002-2005. Sammandrag: Framgångshistorien om projektet Suhat : strategisk styrning och utveckling av benchmarking 2002-2005. Tiivistelmä.