Table of Contents

Päihdehäiriöiden komorbiditeetti, ajallisuus ja sosiodemografinen tausta psykiatrisessa osastohoidossa olevilla alaikäisillä nuorilla.