Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Tutkimuksia ateroskleroosin uusista ja perinteisistä riskitekijöistä.