Table of Contents

Neuroanestesiologian tärkein tavoite on ylläpitää aivojen riittävä perfuusiopaine ja verenvirtaus, jotka takaavat aivojen aineenvaihdunnan edellyttämän hapentarjonnan. Lisäksi neuroanestesiologisilla keinoilla voidaan taata hyvät neurokirurgiset leikkausolosuhteet. Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli kuvata ja selvittää aivojen perfuusiopaineeseen sekä veren hyytymiseen ja verensiirtoihin vaikuttavia kliinisiä osatekijöitä neurokirurgisilla potilailla.