Pystynävertäjän (Tomicus piniperda L.) kuljettamat sienet.