Table of Contents

Abstract. Tiivistelmä: Dioksiinien signaalinvälitykseen osallistuvien proteiinien rakenteen ja ekspression merkitys dioksiiniherkkyydessä.