Table of Contents

Johdanto.
Yritysvastuu hallitustyössä.
Yritysvastuu osana liiketoimintastrategiaa.
Toimintaympäristön analyysi.
Yritysvastuu osana riskien kartoitusta.
Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa.
Yritysvastuu prosessina.
Lopuksi.