Table of Contents

Esipuhe Johdanto: Sosiaalisista oikeuksista Osa I: Sosiaaliset oikeudet ihmis- ja perusoikeuksina Luku 1. Sosiaaliset oikeudet ihmisoikeuksina / Pauli Rautiainen. Luku 2. Euroopan sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi / Matti Mikkola. Luku 3. Sosiaaliturvan perustuslaillisia näkökohtia / Pentti Arajärvi. Osa II: Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin sosiaali- ja terveydenhuollon käytännöissä Luku 4. Lapsen oikeuksien yleissopimus ja lasten oikeus palveluihin / Elina Pirjatanniemi. Luku 5. YK:n vammaissopimus ja Suomi - kohtuulliset mukautukset vammaisten henkilöiden oikeuksien toteuttajana / Juha-Pekka Konttinen. Luku 6. Perusoikeussääntelyn vaikutuksista oikeuteen saada päihdepalveluja / Heidi Poikonen. Luku 7. Oikeus vanhuspalveluihin ja viivästys palvelujen järjestämisessä / Anna Karvonen-Kälkäjä. Luku 8. Maahanmuuttajien oikeus terveyspalveluihin ja terveyspalvelujen käyttö / Hannamaria Kuusio, Eeva Nykänen, Shadia Rask, Päivikki Koponen, Anneli Weiste-Paakkanen, Minna-Liisa Luoma, Anu Castaneda, Ilmo Keskimäki, Seppo Koskinen. Osa III: Oikeusturva Luku 9. Sosiaalihuollon oikeussuojajärjestelmä ja asiakkaan tosiasialliset oikeudensaantimahdollisuudet / Tanja Valkonen. Luku 10. Mainettaan paremmatko muutoksenhakulautakunnat? / Risto Koulu. Luku 11. Vakuutusoikeus oikeusturvan tuottajana / Liisa Hämeen-Anttila.