Table of Contents

Sammandrag (s. 5): Rekommendation om kompletterande utbildning inom socialvården : en handbok för kommuner och samkommmuner. Summary (s. 7): Recommendation for continuing professional eduation in social welfare : a handbook for municipalities and joint-municipal boards. Tiivistelmä suomeksi (s. 3).