Table of Contents

Sammandrag (s. 5-6): Framtiden för utvecklingsverksamheten inom socialvården : från projekt till konceptutveckling. Summary (s. 7-8): Development of social services in the future : from projects to concept-driven development. Tiivistelmä (s. 3-4).