Table of Contents

Referat: Slutrapport för utvärdering av socialvårdens utvecklingsverksamhet. Summary: Final report of the review of social welfare development activities. Tiivistelmä.