Table of Contents

Sammandrag (s. 5): Behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården inom den statliga, kommunala och privata sektorn. Summary (s. 7): Qualification requirements for social services professionals in the state, municipal and private sectors in Finland. Tiivistelmä (s. 3).