Table of Contents

Sammandrag (s. 6-8): Utvärdering av organiseringen av Utvecklingsprojektet för det sociala området : slututvärderingen av Utvecklingsprojektet för detprojektet för det sociala området : delrapport 1. Summary (s. 9-11): Assessment of the Organisation of the National Development Project for Social Services : final review of the Development Project for Social Services : report 1. Tiivistelmä (s. 3-5).